ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE DİĞER (AKHİSAR, AKŞEHİR, ALANYA, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, DENİZLİ, DİNAR, ESKİŞEHİR, FETHİYE, İZMİR, MANİSA, MUĞLA, ÖDEMİŞ VE UŞAK) CEZA İNFAZ KURUMLARINA YÖNELİK İZMİR ADALET KOMİSYONUNCA YAPILACAK OLAN SINAVLARIN ADAY TESPİT LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURU


           Komisyon Başkanlığımızca  (İzmir Sınav Merkezi) tarafından Akhisar, Akşehir, Alanya, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Dinar, Eskişehir, Fethiye, İzmir, Manisa, Muğla, Ödemiş ve Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına bağlı ceza infaz kurumlarına personel alımına ilişkin Aday Tespit Listeleri ekte yayınlanmıştır.

           Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alarak Boy-Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların boy/kilo ölçüm tarihi ve saati ekte yayınlanmıştır. Adayların belirtilen saatten 20 dk. önce İzmir Adliyesi Sınav Başvuru Merkezi önünde (C Blok Zemin Kat) aşağıda belirtilen gerekli belgeler ve T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen adaylar ile gerekli belgeler ve kimlik belgesi yanında olmayan adayların boy/kilo ölçümü yapılmayacaktır.
           Adayların, aşağıda belirtilen istenen evrakları boy kilo ölçümüne geldiklerinde teslim etmeleri gerekmektedir.

           Sözleşmeli Cezaevi Katipliği için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alarak uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların  isimleri ve Klavye Türlerini gösterir liste ekte yayınlanmıştır. Klavye türlerini gösteren listede adlarının karşısında klavye türü yazmayan veya klavye türünü değiştirmek isteyen adayların en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyonumuza 0232 411 20 00 (2590) nolu telefon ile bildirmeleri gerekmektedir. Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların 20 Kasım 2017 Pazartesi günü İzmir Adliyesi Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (A Blok Kat:3)'nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
           Cezaevi Katipliği için 20/11/2017 tarihinde yapılacak uygulama sınavı sonrası başarılı olan adaylardan, gerekli evraklar daha sonra istenecektir.

           Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Şoförlüğü için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alan, şartları taşıyan ve şoförlük uygulama sınavına katılmaya hak kazanan şoför adaylarının isimleri ekte yayınlanmıştır. Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten 30 dk. önce İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri önünde sürücü belgeleri ve aşağıda istenilen diğer belgeler ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
           Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların, istenilen evrakları Uygulama sınavına geldiklerinde teslim etmeleri gerekmektedir.

           Sözleşmeli Bilgisayar - Elektrik - Sıhhi Tesisat - İnşaat Teknisyeni, Sözleşmeli Kaloriferci, Sözleşmeli Aşçı ve Sözleşmeli Sağlık Memurluğu için; KPSS puanına göre başarılı olan ve aday tespit listelerinde "KABUL" olarak belirtilen adaylar ile,
           Boy/Kilo ölçümüne katılarak şartı tutan Bayan-Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Adaylarının, Uygulamalı Klavye Sınavına katılarak başarılı olan Cezaevi Katibi Adayları ile Şoför Uygulama sınavına katılan Şoför Adaylarının Sözlü Sınav Tarihleri 28/11/2017 tarihinde ilan edilecektir.

           Bilgisayar - Elektrik - Sıhhi Tesisat - İnşaat Teknisyeni, Sözleşmeli Kaloriferci, Sözleşmeli Aşçı ve Sözleşmeli Sağlık Memurluğunda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen evraklar; 04/12/2017 Pazartesi tarihine kadar Komisyon Başkanlığımıza ibraz edilmelidir. (Komisyonumuzca yapılacak işlemlere esas olmak üzere; istenilen evrakların bu tarih beklenmeksizin ivedilikle elden ibrazı ya da kargo-posta yoluyla gönderilmesi)

İZMİR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) İzmir Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) (GÜNCELLENEN)İzmir Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       3) İzmir Şoför (CTE) Aday Tespit Listesi
       4) İzmir Cezaevi Katibi Aday Tespit Listesi
       5) İzmir Bilgisayar Teknisyeni Aday Tespit Listesi
       6) İzmir Elektrik Teknisyeni Aday Tespit Listesi
       7) İzmir Sağlık Memuru Aday Tespit Listesi
       8) İzmir Aşçı (CTE) Aday Tespit Listesi
       9) İzmir Kaloriferci (CTE) Aday Tespit Listesi
       10) İzmir Sıhhi TesisatTeknisyeni Aday Tespit Listesi

AKHİSAR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) AKHİSAR Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) AKHİSAR Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       3) AKHİSAR Şoför (CTE) Aday Tespit Listesi
       4) AKHİSAR Kaloriferci (CTE) Aday Tespit Listesi

AKŞEHİR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi

       1) AKŞEHİR Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi

ALANYA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) ALANYA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) ALANYA Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       3) ALANYA Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi

ANTALYA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi

       1) ANTALYA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi

AYDIN Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi

       1) AYDIN Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi

BURDUR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi

       1) BURDUR Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi

DİNAR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) DİNAR Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) DİNAR Aşçı (CTE) Aday Tespit Listesi

DENİZLİ Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) DENİZLİ Elektrik Teknisyeni Aday Tespit Listesi
       2) DENİZLİ Aşçı (CTE) Aday Tespit Listesi

ESKİŞEHİR Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) ESKİŞEHİR Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) ESKİŞEHİR Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi

FETHİYE Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) FETHİYE Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) FETHİYE Kaloriferci (CTE) Aday Tespit Listesi
       3) FETHİYE Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi
       4) FETHİYE İnşaat Teknisyeni Aday Tespit Listesi
       5) FETHİYE Aşçı (CTE) Aday Tespit Listesi

MANİSA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) MANİSA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) MANİSA Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       3) MANİSA Şoför (CTE) Aday Tespit Listesi
       4) MANİSA Cezaevi Katibi Aday Tespit Listesi

MUĞLA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) MUĞLA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) MUĞLA Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi

UŞAK Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi

       1) UŞAK Sıhhi Tesisat Teknisyeni Aday Tespit Listesi

ÖDEMİŞ Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listeleri

       1) ÖDEMİŞ Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       2) ÖDEMİŞ Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
       3) ÖDEMİŞ Aşçı (CTE) Aday Tespit Listesi

       İnfaz ve Koruma Memurluğu Boy/Kilo Ölçümü, Cezaevi Katipliği ve Şoförlük Uygulama Sınavı Tarihleri

       1) Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru (Alım Yapılan Tüm Komisyonlar İçin) Boy/Kilo Ölçümü Tarih ve Saatlerini Gösterir Liste
       2) (GÜNCELLENEN) Sözleşmeli Bayan İnfaz ve Koruma Memuru (Alım Yapılan Tüm Komisyonlar İçin) Boy/Kilo Ölçümü Tarih ve Saatlerini Gösterir Liste
       3) Sözleşmeli Cezaevi Katipliği (İzmir-Manisa) Uygulama Sınavı Tarih ve Saatlerini Gösterir Liste
       4) Sözleşmeli Şoförlük (İzmir - Akhisar - Manisa) Uygulama Sınavı Tarih ve Saatlerini Gösterir Liste

Aday Tespit Listesinde "KABUL" olarak belirtilen Tüm Adaylardan İstenen Belgeler:

  • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Anne, Baba, Kardeşlerin, varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında, açık adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net bir bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.) (Formun en altında yer alan "Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan" kısmı tarafımızca doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.)
  • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılıkları veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (Askerlik Şubesi veya E-Devlet üzerinden)
  • Eş durum dilekçesi
  • Güvenlik Soruşturması

          Ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilgililere ilanen duyurulur. 06/11/2017

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 26/10/2016