ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARI ile TÜM UNVANLARDA YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

            1) Sözleşmeli Zabıt Katibi Adayları için;
            01 Ekim 2016 tarihinde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği UYGULAMA SINAVI sonucu (EK-1) yayınlanmıştır.
            36 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonu için 108 adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır (EK-2).

            2) Sözleşmeli Mübaşir Adayları için;
            18 Adet Sözleşmeli Mübaşirlik pozisyonu için 180 adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-3)

            3) Sözleşmeli Teknisyen Adayları için;
            a) 3 Adet Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği pozisyonu için 15 adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-4)
            b) 1 Adet Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyenliği pozisyonu için 2 adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-5)
            c) 1 Adet Sözleşmeli Makine Teknisyenliği pozisyonu için 5 adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-6)
            d) 2 Adet Sözleşmeli Klima (İklimlendirme Soğutma) Teknisyenliği pozisyonu için 9 adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-7)

            4) Sözleşmeli Kalorifercilik Adayları için;
            2 Adet Sözleşmeli Kalorifercilik pozisyonu için 10 adayın isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-8)

            5) Kadrolu Şoför Adayları için;
            10 Adet Kadrolu Şoför alımında Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan 100 Kadrolu Şoför adayının isimleri ile Sözlü Sınava girecekleri tarih ve saati gösterir liste yayınlanmıştır (EK-9)

            Sözlü Sınava girmeye hak kazanan, her bir unvan için ayrı ayrı yayınlanan ekli listelerde isimleri yazılı ADAYLARIN KENDİLERİNE AYRILAN GÜN ve SAATTEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE Sözlü Sınavın yapılacağı İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TOPLANTI SALONUNDA hazır olmaları gerekmektedir.
            Sözlü Sınava zamanında gelmeyen adaylar ile Kimlik Belgeleri yanında olmayan adaylar Sözlü Sınava alınmayacaklardır.

            İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

            ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

            EN GEÇ 05 Ekim 2016 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR;
            1-Sözlü Sınava katılacak, ekteki listelerde isimleri yazılı Tüm Adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak 2 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır) (EK-10)
            2-Sözleşmeli Zabıt Katipliği adaylarından Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Yüksekokulların Adalet Programı ve Adalet Önlisans Programı mezunu olanların mezuniyet belgesi,
            3-Erkek Adaylar Askerlik Durumlarını gösterir belgenin
            Komisyonumuzda olacak şekilde elden teslim etmeleri veya APS ile Komisyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Ekler;

            1) Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınav Sonuç Listesi
            2) Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Sözlü Sınav Listesi
            3) Sözleşmeli Mübaşirlik Sözlü Sınav Listesi
            4) Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği Sözlü Sınav Listesi
            5) Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyenliği Sözlü Sınav Listesi
            6) Sözleşmeli Makine Teknisyenliği Sözlü Sınav Listesi
            7) Sözleşmeli İklimlendirme Soğutma Teknisyenliği Sözlü Sınav Listesi
            8) Sözleşmeli Kaloriferci Sözlü Sınav Listesi
            9) Kadrolu Şoförlük Sözlü Sınav Listesi
            10) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması FormuSitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 01/10/2016