ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ VE İCRA KÂTİPLİĞİ İÇİN
SIRALAMA VE UYGULAMA SINAVINA İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihinde duyurulan "5.493 Adet Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" ile yine aynı gün duyurulan "1344 Adet İcra Kâtipliği Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" gereğince İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu sınav merkezi olarak belirlenmiş olup;

İzmir, Bergama, İzmir BAM, İzmir BİM, Karşıyaka ve Ödemiş Adliyeleri Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Pozisyonu ile İzmir, Karşıyaka ve Ödemiş Adliyeleri Sözleşmeli İcra Kâtipliği Pozisyonu için 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü yapılan uygulama sınavlarına ait sonuçları gösterir listeler aşağıda yayınlanmıştır.

Buna göre;

 • 216 adet İzmir Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (8063) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 648 (216x3=648) iken, sözlü sınava çağrılacak aday sayısını belirleyen asgari doğru kelime sayısındaki (92 doğru kelime sayısı) eşitlik nedeniyle en çok doğru kelime yazan 658 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-1)
 • 22 adet Bergama Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (8049) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 66 (22x3=66) iken, 90 üstü yazan ve BAŞARILI olabilmiş 34 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-2)
 • 30 adet İzmir BAM Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (8092) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 90 (30x3=90) iken, 90 üstü doğru kelime yazmış ve BAŞARILI olabilmiş 52 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-3)
 • 29 adet İzmir BİM Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (8111) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 87 (29x3=87) iken, 90 üstü doğru kelime yazmış ve BAŞARILI olabilmiş 43 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-4)
 • 21 adet Karşıyaka Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (8122) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 63 (21x3=63) iken, 90 üstü doğru kelime yazmış ve BAŞARILI olabilmiş 19 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-5)
 • 15 adet Ödemiş Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (8131) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 45 (15x3=45) iken, 90 üstü doğru kelime yazmış ve BAŞARILI olabilmiş 19 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-6)
 • 56 adet İzmir Sözleşmeli İcra Kâtipliği (8360) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 168 (56x3=168) iken, 90 üstü doğru kelime yazmış ve BAŞARILI olabilmiş 91 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-7)
 • 6 adet Karşıyaka Sözleşmeli İcra Kâtipliği (8373) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 18 (6x3=18) iken, 90 üstü doğru kelime yazmış ve BAŞARILI olabilmiş 4 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-8)
 • 7 adet Ödemiş Sözleşmeli İcra Kâtipliği (8399) pozisyonu için sözlü sınava alınacak olan 3 katı aday sayısı 21 (7x3=21) iken, 90 üstü doğru kelime yazmış ve BAŞARILI olabilmiş 14 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanamayan adayların isimlerini gösterir liste yayınlanmıştır. (LİSTE-9)

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler:

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak 2 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır.) (EK-1)
 • İlandaki genel şartların e) bendi gereğince (657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı dahil herhangi bir hastalığı bulunmamak) Sağlık Beyanı (Örnek EK-2)
 • Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan (Örnek: EK-3)
 • Askerlik durumunu gösterir belge (Askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli, ıslak imzalı ve mühürlü)
 • Mezuniyetini gösterir belgenin noter veya en yakın komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği
 • Ayrıca Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Yüksekokulların Adalet Programı ve Adalet Önlisans Programı mezunu olanların ayrıca Mezuniyet Belgelerini göndermeleri gerekmektedir.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (arşiv araştırmasına yapıştırılacak fotoğraf haricinde)

Adayların, istenilen belgeleri en geç 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza getirmeleri veya APS ile Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Sözlü sınav tarih ve saatlerini gösterir listeler en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlanacak olup adayların internet sitemizi dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekmektedir.

Kâtiplik Klavye Uygulama Sınavı Sonuç Listeleri:

EKLER:Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 09/07/2018