ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KATİPLİĞİ ALIMI İÇİN 12 EKİM 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN UYGULAMALI SINAVA İLİŞKİN DUYURUDUR

 

       İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca 16 adet Sözleşmeli Cezaevi Katibi alımı için 12 Ekim 2016 Çarşamba günü yapılacak olan Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adayların Klavye Türleri ve Uygulama Sınav Saatleri yayınlanmıştır. (EK-1)

       Uygulama Sınavı Metinleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde 07/10/2016 tarihinde yayınlanmıştır. (EK-2)

       Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; daktilo veya bilgisayar ile üç (3) Dakikada yanlışsız en az doksan (90) Kelime yazmak gerekmektedir. Ayrıca, verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

       Sözleşmeli Cezaevi Katipliği uygulama sınavı İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerinde yapılacaktır. Adayların isimlerinin karşısında bulunan saatten en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

       Uygulama Sınavı 50'şer kişilik gruplar halinde yapılacak olup, kendi isminin karşısında belirtilen saatte sınava katılmayan adaylar ayrıca sınava alınmayacaktır.

       Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Olmayan aday Uygulama Sınavına alınmayacaktır.

       Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri Sınav Günü Verilecektir. (12 Ekim 2016)

       Sınava alınacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 10/10/2016

Ekleri:     

       1) Sözleşmeli Cezaevi Katipliği Uygulama Sınavına Girecek Adayların Klavye Türlerini Gösterir Alfabetik Sıralı Liste
       2) Uygulama Sınav Metinleri İlanı

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz