ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR CEZA İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURUDUR

            12 Ekim 2016 tarihinde yapılan Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav sonuçlarını gösterir liste yayınlanmıştır. (EK-1)

            16 adet Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği pozisyonu için Sözlü Sınava çağırılması gereken başarılı aday sayısı 48 iken, sözlü sınava çağırılacak aday sayısını belirleyen asgari doğru kelime sayısında eşit olarak yazan adaylarla birlikte 51 aday Sözlü Sınavlara katılmaya hak kazanmıştır.

            Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sözlü sınava katılacakları gün, saat ve tarihler ayrı olarak ilan edilecektir.

            İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

            CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

            EN GEÇ 17 Ekim 2016 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR;
            Bilgisayar ortamında doldurulacak 4 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır) (EK-2) ve Erkek Adaylar için Askerlik Şubelerinden alınmış güncel Askerlik Durumlarını gösterir belgenin
            Komisyonumuzda olacak şekilde elden teslim etmeleri veya APS ile Komisyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Ekler;

            1) Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınav Sonuç Listesi
            2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması FormuSitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 12/10/2016