ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ZABIT KÂTİPLİĞİ, İCRA KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİRLİK, TEKNİSYENLİK VE AŞÇILIK
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihinde duyurulan "5.493 Adet Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" ile yine aynı gün duyurulan "1344 Adet İcra Kâtipliği Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" gereğince İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu sınav merkezi olarak belirlenmiştir.

İzmir Zabıt Kâtipliği, Bergama Zabıt Kâtipliği, İzmir BAM Zabıt Kâtipliği, İzmir BİM Zabıt Kâtipliği, Karşıyaka Zabıt Kâtipliği, Ödemiş Zabıt Kâtipliği, İzmir İcra Kâtipliği, Karşıyaka İcra Kâtipliği, Ödemiş İcra Kâtipliği, İzmir Mübaşirlik, İzmir BAM Mübaşirlik, İzmir BİM Mübaşirlik, Karşıyaka Mübaşirlik, İzmir Bilgisayar Teknisyenliği, İzmir Elektronik Teknisyenliği, İzmir Elektrik Teknisyenliği, İzmir Klima(İklimlendirme-Soğutma) Teknisyenliği, Karşıyaka Elektrik Teknisyenliği, İzmir Aşçılık, İzmir BAM Aşçılık ve Karşıyaka Aşçılık sözleşmeli pozisyonları için 10 Eylül 2018 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yapılan sözlü sınavları sonuçlanmış olup nihai sınav sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulanmaktadır.

SINAV SONUCUNUZU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Asil adaylardan istenilen evraklar: (E-Devletten alınan evraklar geçerli değildir)

 • 2 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı ya da Komisyon Başkanlığınca veya ilgili öğretim kurumu ya da noterce onaylanmış 2 adet örneği, (yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine dair denklik belgesi),
 • Zabıt kâtipleri ve icra kâtipleri için bilgisayar sertifikasının aslı veya Komisyon Başkanlığınca veya ilgili kurumca onaylanmış 2 adet örneği ya da bilgisayar dersinin başarıyla tamamladığını gösterir belgenin Komisyon Başkanlığınca veya ilgili kurumca onaylanmış 2 adet örneği,
 • Adli sicil müdürlüklerinden alınacak 2 adet sabıka kaydı (soyadı değişikliği olmuş adayların önceki soyadlarıyla da 2 adet sabıka kaydı almaları gerekmektedir.),
 • 2 adet KPSS Sonuç Belgesi,
 • Erkek adaylar için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi,
 • 2 adet sağlık beyanı dilekçesi (EK-1),
 • 2 adet mal bildirimi formu (EK-2),
 • Evli adaylar için 2 adet eş durum beyanı dilekçesi (EK-3),
 • Aşçılığı kazanan adaylar için aşçılık sertifikasının aslı veya Komisyon Başkanlığınca veya ilgili kurumca onaylanmış 2 adet örneği,
 • 2 adet başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair beyan dilekçesi (EK-4),
 • Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere 6x9 ebatlarında 2 adet biyometrik fotoğraf,
 • Tercih dilekçesi (EK-5).

EVRAKLARIN ELDEN TESLİMİ İÇİN : İZMİR ADLİYESİ SINAV MERKEZİ C BLOK ZEMİN KAT (ADLİYE KARAKOLU YANI)

İzmir Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonunu kazanan adayların İzmir, Çeşme, Karaburun, Kemalpaşa, Torbalı, Urla,

Bergama Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonunu kazanan adayların Bergama, Dikili, Kınık,

İzmir BİM Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonunu kazanan adayların İzmir BİM, İzmir İdare, Muğla İdare, Çanakkale İdare, Balıkesir İdare, Kütahya İdare,

Karşıyaka Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonunu kazanan adayların Karşıyaka, Aliağa, Menemen, Foça,

Ödemiş Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonunu kazanan adayların Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz,

İzmir Sözleşmeli Mübaşirlik pozisyonunu kazanan adayların İzmir, Çeşme, Kemalpaşa,

Karşıyaka Sözleşmeli Aşçılık pozisyonunu kazanan adayların Karşıyaka, Menemen,

Adliyelerini sıralamak ve tercih edebileceği adliyelerin tümünü yazmak suretiyle ekte örneği bulunan (EK-5) tercih dilekçesinden 2 adet doldurmaları ve diğer istenilen evraklar ile birlikte Komisyon Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla APS ile en geç 25/01/2019 Cuma gününe kadar göndermeleri gerekmektedir. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 17/01/2019EKLER:Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 17/01/2019