ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, İCRA KÂTİPLİĞİ, MÜBAŞİRLİK, TEKNİSYENLİK VE AŞÇILIK POZİSYONLARI İÇİN YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihinde duyurulan "5.493 Adet Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" ile yine aynı gün duyurulan "1344 Adet İcra Kâtipliği Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" gereğince İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu sınav merkezi olarak belirlenmiş olup;

İzmir Zabıt Kâtipliği, Bergama Zabıt Kâtipliği, İzmir BAM Zabıt Kâtipliği, İzmir BİM Zabıt Kâtipliği, Karşıyaka Zabıt Kâtipliği, Ödemiş Zabıt Kâtipliği ile İzmir İcra Kâtipliği, Karşıyaka İcra Kâtipliği, Ödemiş İcra Kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 09/07/2018 tarihli ilanımız ile,

İzmir Mübaşirlik, İzmir BAM Mübaşirlik, İzmir BİM Mübaşirlik, Karşıyaka Mübaşirlik, İzmir Bilgisayar Teknisyenliği, İzmir Elektronik Teknisyenliği, İzmir Elektrik Teknisyenliği, İzmir Klima(İklimlendirme-Soğutma) Teknisyenliği, Karşıyaka Elektrik Teknisyenliği, İzmir Aşçılık, İzmir BAM Aşçılık ve Karşıyaka Aşçılık sözleşmeli pozisyonları için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 29/06/2018 tarihli ilanımız ile getirmesi gereken belgeler ilan edilmiş olup, 17/07/2018 tarihi itibariyle bir çok adayın istenen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza henüz ulaştırmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca ilanda yer alan "Başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği" ibaresini bir çok adayımız "Sadece bir program veya bölümden mezun olanların göndermesi gerekiyor" gibi algılayıp mezuniyetlerine dair herhangi bir belge sunmadıkları anlaşıldığından;

- MEZUNİYET BELGELERİNİ GÖNDERMEYEN TÜM ADAYLARIMIZIN SON MEZUNİYETLERİNİ GÖSTERİR BELGELERİN ONAYLI ÖRNEKLERİNİ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA GÖNDERMELERİ,

- MAL BEYANI BELGELERİNİ GÖNDERMEYEN TÜM SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ ADAYLARININ MAL BEYANI FORMUNU DOLDURARAK KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Buna göre yukarıda belirtilen ilanlarda sözlü sınava katılmaya hak kazanmış tüm adaylarımızın, ilgili ilanlarda yer alan belgeleri eksiksiz olarak en geç 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde düzenleyip, elden Komisyon Başkanlığımıza teslim etmesi veya APS ile Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Tüm adaylarımıza ilanen duyurulur. 17/07/2018

İlanlar;

HARİTA:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 17/07/2018