ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 

T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

 

"Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 19/10/2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme ile Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin "Listeye kabul şartları" kenar başlıklı 6 ncı maddesi ile "Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler" kenar başlıklı 8 inci maddelerinin birinci fıkralarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, Listeye T.C. Vatandaşları ile birlikte 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olan vatandaşlar da başvuru evraklarına 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ekleyip başvurabilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur. 25/10/2018

 

Ekler;

 

 

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 25/10/2018