ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR ADLİYESİ KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN
SIRALAMALARA İLİŞKİN DUYURUDUR

            İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yapılacak olan 36 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği (EK-1), 18 adet Sözleşmeli Mübaşir (EK-2), 3 adet Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni (EK-3), 1 adet Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni (EK-4), 1 adet Sözleşmeli Makine Teknisyeni (EK-5), 2 adet Sözleşmeli İklimlendirme Soğutma Teknisyeni (EK-6), 2 adet Sözleşmeli Kaloriferci (EK-7) ve 10 adet Kadrolu Şoför (EK-8) alımı için başvuran adayların merkezi sınav puanlarına göre yapılan sıralamaya ilişkin listeler yayınlanmıştır.

            - Sınav ilanında İzmir için ayrılan 36 adet Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği kadrosunun 20 katına karşılık gelen 720 kişi 01 Ekim 2016 tarihinde yapılacak uygulama sınavına girmeye hak kazanmıştır.

            - 2014 KPSS Kılavuzunun Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar başlıklı 1.Maddesinin 12.fıkrası ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/08/2016 tarihli görüş yazıları (EK-10) uyarınca; sınav için başvuran ve hem 2014 KPSS-Ortaöğretim/Önlisans hem de 2016 KPSS-Lisans sınavına girdiği tespit edilen adaylar 2016 KPSS-Lisans puanları esas alınarak sıralamaya dâhil edilmişlerdir.

            - Başvuruları diğer nedenlerle kabul edilmeyen adaylara ilişkin 22/09/2016 tarih ve 2016/3267 sayılı Komisyon kararı EK-9’da yayınlanmıştır.

            - Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar 01 Ekim 2016 Cumartesi günü uygulama sınavına gireceklerdir. (Söz konusu uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların başvuruları esnasında bildirmiş oldukları klavye türleri EK-11 sayılı listede belirtilmiştir. İsminin karşısında klavye türü girilmemiş olan adaylar ile klavye türünü değiştirmek isteyen adayların 27 Eylül 2016 Salı gününe kadar faks göndererek (0.232 411 24 02) veya kimlikleri ile birlikte bizzat Başkanlığımıza başvurarak kullanmak istedikleri klavye türünü bildirmeleri gerekmektedir).

            - Klavye türleri ve uygulama sınavının saatini gösterir alfabetik sıralı liste 28 Eylül 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İzmir Adliyesinin resmi web sitesinde (www.izmir.adalet.gov.tr) yayınlanacaktır.

            - 01 Ekim 2016 tarihinde yapılacak olan Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavı sonrasında, 24 Ekim 2016 tarihinde ve devamı günlerde yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacak Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği adayları ile diğer unvanlarda sözlü sınava girecek adayların hangi tarih ve saatte sözlü sınava alınacakları 13 Ekim 2016 tarihine kadar İzmir Adliyesi resmi web sitesinde (www.izmir.adalet.gov.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Ekler;

            1) Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Sınavı Aday Listesi
            2) Sözleşmeli Mübaşirlik Sınavı Aday Listesi
            3) Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği Sınavı Aday Listesi
            4) Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyenliği Sınavı Aday Listesi
            5) Sözleşmeli Makine Teknisyenliği Sınavı Aday Listesi
            6) Sözleşmeli İklimlendirme Soğutma Teknisyenliği Sınavı Aday Listesi
            7) Sözleşmeli Kaloriferci Sınavı Aday Listesi
            8) Kadrolu Şoförlük Sınavı Aday Listesi
            9) Sınav başvurusu kabul edilmeyen adaylara ilişkin 22/09/2016 tarih ve 2016/3267 sayılı Komisyon kararı
            10) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/08/2016 tarih ve 2016/33305 sayılı görüş yazısı
            11) Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavına Girecek Adayların Klavye Türlerini Gösterir Liste


Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 26/09/2016