ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

 T.C.
İZMİR ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İZMİR ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ ALIMI İÇİN
01 EKİM 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN UYGULAMALI SINAVA
İLİŞKİN DUYURUDUR

            İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca 36 adet Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için 01 Ekim 2016 Cumartesi günü yapılacak olan Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adayların Klavye Türleri ve Uygulama Sınav Saatleri yayınlanmıştır. (EK-1)

            - Uygulama Sınavı Metinleri Adalet Bakanlığı web sitesinde 24 Eylül 2016 tarihinde yayınlanmıştır. (EK-2)

            Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; daktilo veya bilgisayar ile üç (3) Dakikada yanlışsız en az doksan (90) Kelime yazmak gerekmektedir. Ayrıca, verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

            - Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavı İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerinde yapılacaktır. Adayların isimlerinin karşısında bulunan saatten en az yarım saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

            - Uygulama Sınavı 50'şer kişilik gruplar halinde yapılacak olup, kendi isminin karşısında belirtilen saatte sınava katılmayan adaylar ayrıca sınava alınmayacaktır.

            - Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Olmayan aday Uygulama Sınavına alınmayacaktır.

            - Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adayların Sınav Giriş Belgeleri Sınav Günü Verilecektir. (01 Ekim 2016)

            - Sınava alınacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ekler;

            1) Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavına Girecek Adayların Klavye Türlerini Gösterir Alfabetik Sıralı Liste.
            2) Uygulama Sınav Metinleri

Harita;


Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 28/09/2016