ANA SAYFA           BAŞSAVCILIK           MAHKEMELER           İZMİR ADLİYE REHBERİ         NÖBET LİSTESİ  
 

 

 

T.C.
İZMİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

MÜBAŞİRLİK, TEKNİSYENLİK VE AŞÇILIK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARININ
ADAY TESPİT LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURUDUR

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihinde duyurulan "5.493 Adet Sözleşmeli Pozisyon İçin İstihdam İlanı" gereğince İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu sınav merkezi olarak belirlenmiş olup;

İzmir Mübaşirlik, İzmir BAM Mübaşirlik, İzmir BİM Mübaşirlik, Karşıyaka Mübaşirlik, İzmir Bilgisayar Teknisyenliği, İzmir Elektronik Teknisyenliği, İzmir Elektrik Teknisyenliği, İzmir Klima(İklimlendirme-Soğutma) Teknisyenliği, Karşıyaka Elektrik Teknisyenliği, İzmir Aşçılık, İzmir BAM Aşçılık ve Karşıyaka Aşçılık sözleşmeli pozisyonlarına ilişkin aday tespit listeleri aşağıda yayınlanmıştır.

Sözlü sınav tarih ve saatlerini gösterir listeler en geç 18 Temmuz 2018 Çarşamba gününe kadar ilan edilecek olup adayların bu tarihe kadar sitemizi dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler:

  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak 2 adet ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (imzalanıp fotoğraf yapıştırılacaktır.) (EK-1)
  • İlandaki genel şartların e) bendi gereğince (657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı dahil herhangi bir hastalığı bulunmamak) Sağlık Beyanı (Örnek EK-2)
  • Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan (Örnek: EK-3)
  • Askerlik durumunu gösterir belge (Askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli, ıslak imzalı ve mühürlü)
  • Başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (arşiv araştırmasına yapıştırılacak fotoğraf haricinde)

Adayların, istenilen belgeleri en geç 06 Temmuz 2018 Cuma gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza getirmeleri veya en yakın Komisyon Başkanlığı kanalıyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Zabıt Kâtipliği ve İcra Kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için uygulama sınavı sonrasında ayrıca ilan yapılacak olup evraklar uygulama sınavı sonrasında istenecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilanen duyurulur. 29/06/2018

ADAY TESPİT LİSTELERİ:

EKLER:

Not: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli "7467 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlânı" "Atanmak İstediği Komisyonu" İzmir olarak belirten adayların "Sınav Komisyonu" olarak belirttikleri Karşıyaka veya Ödemiş Adalet Komisyonu Başkanlıklarının resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.

HARİTA:

Sitemizde yayınlanan PDF dökümanları açmak için bilgisayarınızda herhangi bir program yüklü değilse bu programları kullanabilirsiniz
 

Son Güncelleme 29/06/2018